Toernooireglement van het 

“LANGSTRAAT TOERNOOI KAATSHEUVEL”. 

 

 

 • Het toestemmingsnummer is JBN2024-0048, zondag 19 januari 2025 sporthal “De Werft”  Huygenstraat 73, 5171 EP Kaatsheuvel. 

 • Het inschrijfgeld is €10,00 per deelnemer, over te maken op rekeningnummer: NL42RABO0134966651 t.n.v. Eerste Judoclub Kaatsheuvel o.v.v. de naam van uw vereniging en het aantal deelnemers. 

 • Het toernooi is bedoelt voor beginners met weinig tot geen ervaring in wedstrijden en uit de leeftijdscategorieën van -8 tot en met de -15 (6t/m 14 jaar) en met maximaal de 2e kyu (blauwe band). Judoka’s met bruine band zullen de dag van het toernooi worden geweigerd van deelname

 • Inschrijven kan van 5 september 2025 tot en met 26 december 2025.

 • Gelieve de juiste contactgegevens op het inschrijfformulier te vermelden, zodat wij een correct contactadres hebben en wij telefonisch of via email contact met u kunnen opnemen. 

 • De kosten voor toegang tot de tribune bedraagt €2,50 voor personen vanaf twaalf jaar. Deelnemers aan het toernooi hoeven niet te betalen voor toegang tot de tribune. (Gelieve de prijzen voor toegang tot de tribune door te geven aan de ouders) 

 • De geplande aanvang van de wedstrijden is 9:30 uur. 

 • Volgens de nieuwe norm valt ons judotoernooi onder de categorie C. Dit houdt in dat we een regionaal toernooi zijn.

 • Wij vragen dan ook vriendelijk, doch zeer dringend, geen ervaren wedstrijdjudoka’s in te schrijven. Hierbij rekenen wij op de sportiviteit van de trainers c.q. wedstrijdbegeleiders. 

 • Gezien het vriendelijke “beginnerskarakter” willen wij vragen alleen witte judopakken mee te brengen; blauwe pakken passen niet bij ons toernooi.  

 • Per 5 deelnemers wordt 1 coach in de zaal toegelaten. Coachen is alleen tijdens maté toegestaan.  

 • De poules zullen zoveel mogelijk volgens bondsnormen worden ingedeeld. In uitzonderlijke situaties zal in overleg met de coach en indien mogelijk, anders worden ingedeeld. 

 • Per poule zal er een prijsuitreiking zijn, waarbij alle deelnemers een trofee uitgereikt krijgen. 

 • Tijdens de wedstrijden zijn de standaard IJF-reglementen van toepassing.  

 • De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor geleden schade.

 • Volgens de JBN richtlijn is het de bedoeling om bij lange haren een hoge knot in te doen.