Over ons

De voorbereidingen voor het 28e Langstraat Tournooi zijn weer begonnen. Het is voor de commissie steeds weer een sport te proberen een nog beter evenement neer te zetten. Uiteraard kunnen wij dat niet alleen. Wij hebben daarvoor een grote groep vrijwilligers die ons daar bij helpen. Het is natuurlijk niet alleen de tafelbezetting, maar ook de deelnemerskaartenuitgifte, paspoortcontrole, weging, tribunekas, zaalwachten, catering, EHBO enz.

Het belangrijkste doel van deze dag is de deelnemers een heel mooi toernooi te geven, waar meedoen en gezelligheid voorop staan. Daarom hebben we voor iedere deelnemer een leuke herinnering. We streven er naar de deelnemers zo veel mogelijk wedstrijdjes te laten doen en hopen dat zij zo veel leuke, leerzame, maar toch ook spannende spelmomenten krijgen.

In een strakke organisatie loodsen we de kinderen naar de mat: eerst de deelnemerskaart halen, dan omkleden, naar de weging, daarna in de zaal wachten tot je omgeroepen wordt. Stapje voor stapje tot ze op de mat staan.

Ook na de wedstrijden krijgen ze informatie wat te doen. Juist daarom is het zo belangrijk dat de deelnemende clubs goed beseffen welke judoka’s ze inschrijven. Dit toernooi is bedoeld voor de kinderen die nog (bijna) niet aan wedstrijden hebben meegedaan.

Janny Bergmans, Voorzitter

Namens de Commissie Langstraat Tournooi
Janny Bergmans (voorzitter).

00

dagen


00

uren


00

minuten


00

seconden


Organisatie

Toernooi adres :
Sporthal de Werft
Huijgenstraat 73
5171 EP Kaatsheuvel

Toernooi toestemmingsnummer :
JBN2020-0078

Toernooi deelname :
beginnende judoka’s van 6 tot 14 jaar (2006-2014)

Info

Doelstelling van het Langstraat Tournooi

Dit toernooi is bedoeld voor judoka’s met weinig of geen wedstrijdervaring in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar.
Voorafgaand aan het toernooi organiseren wij een gezellig sportuurtje voor judoka’s van 4- en 5-jaar met spel en een heuse kleine competitie, afsluitend met een prijsuitreiking. Deze LTkids hoeven nog geen JBN-lid te zijn.

Deze dag zal in het teken staan van sportiviteit en veel wedstrijdervaring opdoen. Gedurende de wedstrijdjes waarin om de prijzen gestreden zal worden zal de vriendelijke en vooral leerzame sfeer niet ontbreken. Alle judoka’s gaan uiteindelijk met een prijs naar huis.

Voorheen richtten wij ons speciaal op verenigingen uit de naaste omgeving. Dat hebben wij inmiddels achter ons gelaten. Verenigingen en sportscholen uit de verdere omtrek worden ook van harte uitgenodigd hun judoka’s, die in onze visie passen, in te schrijven voor dit gezellige judo-evenement.

Reglement

Toernooi reglement

Download

Download hier het inschrijf formulier

 • Er mogen maximaal 350 judoka’s deelnemen. Inschrijving kan alleen via een club, vereniging of school die is aangesloten bij de JBN.
 • Het is een beginners-toernooi, veel deelnemers met witte en gele band, hun 1e grote toernooi. Wij vragen dan ook vriendelijk, doch zeer dringend, geen ervaren wedstrijdjudoka’s in te schrijven. Hierbij rekenen wij op de sportiviteit van de trainers c.q. wedstrijdbegeleiders.
 • Als deelnemer worden toegelaten jongens en meisjes geboren in de jaren 2006 t/m 2014 (t/m groene band, 3e kyu). Als op de dag van het toernooi blijkt, dat de deelnemer 2e kyu (blauwe band) of hoger heeft, zal hij/zij worden uitgesloten van deelname.
 • Gezien het vriendelijke “beginnerskarakter” willen wij vragen alleen witte judopakken mee te brengen; blauwe pakken passen niet bij ons toernooi.
 • Alle deelnemers dienen lid te zijn van de JBN; het paspoortnummer moet ingevuld worden op het inschrijfformulier. Het paspoort zelf dient, volledig ingevuld en voorzien van een pasfoto en de sportpas van de JBN, ter inzage gegeven te worden.
 • Per 8 deelnemers wordt 1 begeleider in de zaal toegelaten, coachen is niet toegestaan. Alleen tijdens maté mag de begeleider aanwijzingen geven.
 • Het inschrijfgeld is € 9,50 per deelnemer, over te maken op rekeningnr.: NL42RABO0134966651 tnv Eerste Judoclub Kaatsheuvel ovv de naam van uw vereniging en het aantal deelnemers. Voor de inschrijvingen dient u het door ons aangeleverde formulier gebruiken, te downloaden van onze website: www.langstraattoernooi.nl . Zelfgemaakte Excel- en of Wordformulieren worden niet geaccepteerd.
 • De poules zullen zoveel mogelijk volgens bondsnormen worden ingedeeld. In uitzonderlijke situaties zal, in overleg met de begeleider en indien mogelijk, anders worden ingedeeld.
 • Per poule zal er een prijsuitreiking zijn, waarbij alle deelnemers een trofee uitgereikt krijgen.
 • Entree is vastgesteld op € 2,00 per persoon. Deelnemers krijgen gratis toegang.
 • Aanvang van de wedstrijden is om 10:00 uur.
 • Voor alle deelnemers wordt het jeugdreglement gehanteerd. Er zijn dus geen verwurgingen en armklemmen toegestaan en de wedstrijdduur zal 2 minuten per wedstrijd bedragen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor geleden schade.
 • De inschrijving dient liefst rond Kerstmis, doch uiterlijk 5 januari 2020 in ons bezit te zijn.
 • Gelieve de juiste contactgegevens op het inschrijfformulier te vermelden, zodat wij een correct contactadres hebben en wij telefonisch of via email contact met u kunnen opnemen.

Inschrijven

Inschrijven

Download

Download hier het inschrijf formulier

Het toernooi met toestemmingsnummer: JBN2020-0078 zal op zondag 26 januari 2020 plaatsvinden.

Het is bedoeld voor jongens en meisjes geboren in de jaren 2006 t/m 2014, 6e t/m 3e kyu (witte t/m groene band).
Alle judoka’s zullen op basis van voldoende deelname en indien nodig in overleg met de betrokken clubs ingedeeld worden. In de afgelopen jaren had ruim de helft van de deelnemers witte of gele band.

Wij vragen dan ook met klem geen wedstrijdjudoka’s in te schrijven; blauwe wedstrijdpakken passen niet bij ons toernooi.

Er kan niet door de judoka zelf ingeschreven worden. Alleen inschrijven uit naam van de club, vereniging of school is toegestaan.

Er kan alleen ingeschreven worden middels ons eigen inschrijfformulier.

Inschrijven